קורסים

הרמת גבות
וריסים

עכנכענ

קורס מיקרובליידינג ומיקרושיידינג

נכענעכנ

קורס מיקרו פיגמנטציה לשפתיים

נכענכע

קורס הדגל שלנו

קורס פרימיום
• מיקרובליידינג & מיקרושיידינג
• מיקרו פיגמנטציה לשפתיים
• עיצוב גבות טבעיות
לקורס